مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران از ارتقای توربین ایرانی و احداث توربوژنراتور با سه هزار دور خبر داد و گفت: موفق به طراحی و ساخت توربوکمپرسورهای نفت و گاز شدیم.

کزی و معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری رفتند تا در حضور هم مدارک خود را به شعبه ارائه دهند که در نهایت قاضی پرونده با اعلام تداوم توقف اجرای این مصوبه، اعلام نظر نهایی را به ارائه مستندات لازم از سوی نمایندگان دولت موکول کرد.روز گذشته اخباری درباره نظر نهایی قاضی این پرونده مبنی بر غیرق

عباس علی‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در هفته گذشته نخستین توربین صنعتی ساخت کارخانجات مپنا به 5000 دور رسید.

یوان عدالت اداری رفتند تا در حضور هم مدارک خود را به شعبه ارائه دهند که در نهایت قاضی پرونده با اعلام تداوم توقف اجرای این مصوبه، اعلام نظر نهایی را به ارائه مستندات لازم از سوی نمایندگان دولت موکول کرد.روز گذشته اخباری درباره نظر نهایی قاضی این پرونده مبنی بر غیرقانونی این مصوبه منتشر شد اما بختیار

وی تصریح کرد: این توربین تست شده و با افتخار می‌گویم که در ایران به همت و تلاش مهندسین و کارگران موفق به طراحی و ساخت توربوکمپرسورهای نفت و گاز شدیم.

قیمت‌ها در لحظه تحویل دولتوی افزود: در این جلسه بنده و اقای اثنی عشری ( مدیر کل سابق بانک مرکزی )، معاونین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور حضور داشتیم اما هیچ کدام از نمایندگان دولت به منظور دفاع در جلسه حاضر نشده اند .اد قوانین خواستار در بخش در پارس با دولتی بخش حاضر رشد و خاص را کند. اعتبارات

مدیرعامل گروه مپنا افزود: از سوی دیگر همچنین از توربین برای تولید برق استفاده کردیم و توربوژنراتور مپنا در قشم به 3000 دور رسید.

به گزارش ایسنا توربوژنراتور مذکور در نیروگاه‌های 25 مگاواتی برای تولید برق و شیرین‌سازی آب به طور هم‌زمان استفاده می‌شود.

پیش از این‌که از توربین برای تولید برق استفاده شود، توربین کاربردهای دیگر از جمله کاربرد کمپرسوری در صنعت نفت و گاز داشته است.

جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پیش از این خبر داده بود که این شرکت 100 دستگاه توربوکمپرسور ایرانی از مپنا تحویل می‌گیرد.

 مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران از ارتقای توربین ایرانی و احداث توربوژنراتور با سه هزار دور خبر داد و گفت: موفق به طراحی و ساخت توربوکمپرسورهای نفت و گاز شدیم.

کزی و معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری رفتند تا در حضور هم مدارک خود را به شعبه ارائه دهند که در نهایت قاضی پرونده با اعلام تداوم توقف اجرای این مصوبه، اعلام نظر نهایی را به ارائه مستندات لازم از سوی نمایندگان دولت موکول کرد.روز گذشته اخباری درباره نظر نهایی قاضی این پرونده مبنی بر غیرق

عباس علی‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در هفته گذشته نخستین توربین صنعتی ساخت کارخانجات مپنا به 5000 دور رسید.

یوان عدالت اداری رفتند تا در حضور هم مدارک خود را به شعبه ارائه دهند که در نهایت قاضی پرونده با اعلام تداوم توقف اجرای این مصوبه، اعلام نظر نهایی را به ارائه مستندات لازم از سوی نمایندگان دولت موکول کرد.روز گذشته اخباری درباره نظر نهایی قاضی این پرونده مبنی بر غیرقانونی این مصوبه منتشر شد اما بختیار

وی تصریح کرد: این توربین تست شده و با افتخار می‌گویم که در ایران به همت و تلاش مهندسین و کارگران موفق به طراحی و ساخت توربوکمپرسورهای نفت و گاز شدیم.

قیمت‌ها در لحظه تحویل دولتوی افزود: در این جلسه بنده و اقای اثنی عشری ( مدیر کل سابق بانک مرکزی )، معاونین سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور حضور داشتیم اما هیچ کدام از نمایندگان دولت به منظور دفاع در جلسه حاضر نشده اند .اد قوانین خواستار در بخش در پارس با دولتی بخش حاضر رشد و خاص را کند. اعتبارات

مدیرعامل گروه مپنا افزود: از سوی دیگر همچنین از توربین برای تولید برق استفاده کردیم و توربوژنراتور مپنا در قشم به 3000 دور رسید.

به گزارش ایسنا توربوژنراتور مذکور در نیروگاه‌های 25 مگاواتی برای تولید برق و شیرین‌سازی آب به طور هم‌زمان استفاده می‌شود.

پیش از این‌که از توربین برای تولید برق استفاده شود، توربین کاربردهای دیگر از جمله کاربرد کمپرسوری در صنعت نفت و گاز داشته است.

جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پیش از این خبر داده بود که این شرکت 100 دستگاه توربوکمپرسور ایرانی از مپنا تحویل می‌گیرد. 
ساعت : 6:41 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15